Đã có mức bồi thường GPMB đường Lê Văn Huyên kéo dài.

Mới đây đã có phê duyệt bồi thường và giải phóng mặt bằng cho tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài vào thẳng trung tâm khu đô thị mới Hồ Tây. Theo đó mức giá được đưa ra là từ 34 triệu đồng đến 80 triệu đồng / m2. Sau khi tuyến đường hoàn thành dự đoán giá bất động sản tại các dự án chung cư hay thổ cư tại khu vực này sẽ tăng cao.

Ủy ban nhân dân thành phố hà Nội vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Theo đó, hệ số đơn giá đất ở bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng như sau: Vị trí đường Hoàng Quốc Việt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường Giải Phóng Mặt Bằng là 2,02 lần so với giá đất ở Vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội; giá đất cụ thể là 78,8 triệu đồng/m2.

Khu vực Hồ Tây đang dần trở thành nơi "đáng sống" nhất tại Hà Nội.
Khu vực Hồ Tây đang dần trở thành nơi "đáng sống" nhất tại Hà Nội.
Vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường Giải Phóng Mặt Bằng là 2,0 lần so với giá đất ở vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội; giá đất cụ thể là 42,1 triệu đồng/m2.

Vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường Giải Phóng Mặt Bằng là 1,96 lần so với giá đất ở vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội; giá đất cụ thể là 33,6 triệu đồng/m2.

Hiện nay khu vực Hồ Tây đang mọc lên rất nhiều dự án căn hộ với nhiều phân khúc khác nhau. Các chuyên gia bất động sản dự đoán trong tương lai đây sẽ là khu vực đáng sống nhất tại Hà Nội.

Theo Cafef